Wat is Schoonschip?

Een drijvende woonwijk in het Johan van Hasseltkanaal, een zijkanaal van het IJ in Buiksloterham, Amsterdam-Noord. In deze ecologisch en sociaal duurzame wijk wonen we sinds begin 2020 met 46 huishoudens op 30 arken. De helft van de arken is twee-op-één-bak, de drijvende variant van twee-onder-één-kap. En dan hebben we op één bak ook nog een gezamenlijke ontmoetingsplek gerealiseerd.

Tien jaar lang is er door de bewoners keihard gewerkt om Schoonschip te ontwerpen, ontwikkelen en te realiseren. Meer weten over de totstandkoming van ons project? Bezoek dan onze Greenprint.

Schoonschip ligt in Buiksloterham, een wijk in Amsterdam-Noord waar de robuustheid van oude industrie hand in hand gaat met duurzame nieuwbouwprojecten.

0
BEWONERS
0
ZONNEPANELEN
0
WARMTEPOMPEN
0
THERMISCHE PANELEN

“Droom wordt werkelijkheid”

Het Parool, 2013

Nieuws

Genomineerd voor de Gouden Piramide

Onze VvE Schoonschip is genomineerd voor de Gouden Piramide 2020, een tweejaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. 7 oktober ’21 was de prijsuitreiking. Het winnende [...]

Waardevolle wijken

Els Leclerq en Mo Smit van de Department of Management in the Built Environment Faculty of Architecture and the Built Environment aan de TU Delft deden onderzoek naar waardevolle wijken. Hoe kun [...]

“Many people in Amsterdam dream of living on the water.”

Wall Street Journal, 14 maart 2013

Samengevat

Duurzaamheid
 • De waterwoningen zijn zeer goed geïsoleerd (EPC = maximaal 0) en zijn niet aangesloten op het aardgasnet.
 • Voor de verwarming zorgen warmtepompen die warmte aan het water van het kanaal onttrekken (aquathermie) en we maken zoveel mogelijk gebruik van passieve zonnewarmte.
 • Het tapwater wordt verwarmd met behulp van zonneboilers en warmtepompen; alle douches zijn voorzien van een installatie om warmte terug te winnen (WTW).
 • We wekken onze eigen elektriciteit op met fotovoltaïsche zonnepanelen. Elke woning heeft een grote accu waarin tijdelijke overschotten kunnen worden opgeslagen.
 • Alle woningen zijn aangesloten op een gezamenlijk smartgrid. Dit grid stelt ons in staat elektriciteit onderling slim uit te wisselen. Met 46 huishoudens hebben we slechts één aansluiting aan het landelijke energienet.
 • Er is een gescheiden stroom voor de afvoer van grijs water (uit vaatwasser, wasmachine) en zwart water (uit toilet). In een pilot in samenwerking met Waternet wordt het zwarte water op termijn afgevoerd naar een bioraffinaderij, om het te vergisten en om te zetten in energie.
 • Alle woningen hebben een groen dak dat minimaal 1/3 van het dakoppervlak beslaat.
 • We delen elektrische auto’s, elektrische bakfietsen en e-bikes.
 • Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen en duurzame installaties. Zie voor meer informatie onze Greenprint.
Sociaal
 • Samenleven betekent voor Schoonschip: krachten bundelen. Samenwerken en elkaar en anderen inspireren tot een andere, duurzamere manier van leven zijn belangrijke uitgangspunten.
 • Om woningen betaalbaar te houden is de helft van de arken op Schoonschip ontwikkeld als twee-onder-één kap. Daar wonen dus twee huishoudens op één ark: uniek in Nederland.
 • Schoonschip is gestart vanuit een stichting, en is nu een VvE. Daarnaast heeft Schoonschip stichting Pioneer Vessel opgericht, om ons gedachtegoed uit te kunnen rollen. In werkgroepen buigen de bewoners zich over thema’s als smart grid & energie, nieuwe sanitatie, deelmobiliteit, ecologie, waterkwaliteit en communicatie. En dan is er de feestcommissie die alle bijeenkomsten faciliteert.
 • We willen in contact met de omliggende wijk onderzoeken hoe we kunnen bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving.
Open Source
 • Schoonschip ambieert een rol als koploper en pionier: een kweekvijver voor de nieuwste duurzame technieken en oplossingen. Om dit te bereiken werken we samen met innovatieve bedrijven en overheden en delen we onze ervaringen, zowel door deel te nemen aan innovatieve projecten op gemeentelijk, landelijk en  Europees niveau als bijvoorbeeld via de Greenprint. Ook kun je voor advies terecht bij Schoonschip, zie daarvoor onze contactpagina.
 • Wij vinden het prettig en noodzakelijk om het duurzame en sociale gedachtegoed met anderen te delen en kennis en kunde verder te brengen. Daarbij leren we graag van anderen en mag iedereen van ons leren.
 • Door gezamenlijk ambities en kaders te formuleren en daarbinnen vrijheid te bieden aan bewoners en architecten, is een heel diverse, creatieve woonwijk ontstaan.

Ambities

We hebben nu we er eenmaal wonen volop ideeën en ambities.
We noemen er een paar:

De gezamenlijke inkoop van voedsel, om zo minder afval en mobiliteit te realiseren en biologische boeren uit de buurt een afzetkanaal te bieden. Hiervoor leggen we ondermeer contact met zorgboerderijen uit de omgeving.

We hebben drijvende tuinen, onder andere als broedplaats voor vogels. We willen daar verder experimenteren met waterzuiverende planten

We willen onze deelmobiliteit huub toegankelijk maken voor buurtbewoners. We werken daarvoor met de gemeente en de buurt samen, en willen zelfs meerdere buurthubs helpen realiseren.

Onze gemeenschappelijke ruimte is af. Die willen we inzetten voor bijvoorbeeld buurtactiviteiten, vergaderingen, yoga, filmavonden, kinderfeestjes, kledingruil. We hebben nog veel meer leuke plannen, denk bijvoorbeeld aan een drijvende markt of duurzaam filmfestival.

Het helpen uitrollen van ons Smart Grid. Hiervoor werken we met onze energie partners en diverse overheden samen, zodat andere bouwprojecten kunnen leren van – of zelfs aanhaken op – ons smart grid.

Excursies voor geïnteresseerden in duurzaam wonen op het water, in real life én virtueel. Zie voor meer informatie onze rondleidingen pagina.

Historie

De drijvende woningen van Schoonschip zijn per 2020 allemaal gerealiseerd.

Lees hier wat er aan voorafging.

2008

2008

Programmamaker Marjan de Blok interviewt Pauline Westendorp, destijds beheerder van de autarkische geWoonboot en raakt enorm geïnspireerd  door deze vorm van zelfvoorzienend leven op het water. Zo ontstaat haar idee om een collectief burgerinitiatief te starten. Nog diezelfde avond haakt Thomas Sykora aan als mede-initiatiefnemer. Marjan en Thomas zetten hun plan op een A4-tje en weten al snel geestverwanten enthousiast te maken.

2009

2009

Stichting Schoonschip krijgt subsidie van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting en schakelt daarmee adviesbureau De Regie in om het plan goed op papier te krijgen. Met dit plan verkrijgt de stichting een lening bij de Provincie Noord-Holland. Marjan: ‘Die avond, nadat we anderhalf jaar bezig waren, dronken we onze eerste fles champagne.’

2010

2010

Na een zoektocht van twee jaar naar een geschikte plek richt Schoonschip alle pijlen op het Johan van Hasseltkanaal in Buiksloterham, dé ideale locatie om te pionieren en dromen waar te maken.

2011

2011

Space&matter en Waterloft.nl starten een haalbaarheidsonderzoek naar de locatie. Fase 1 bestaat uit het vormen van een haalbaar plan dat aansluit bij de wensen en doelen van de groep. Tijdens deze fase committeren de deelnemers zich door het ondertekenen van een manifest, het invullen van een uitgebreide vragenlijst en het betalen van een financiële inleg. In Fase 2 zijn de plannen uit Fase 1 geconcretiseerd en aangepast aan het Johan van Hasseltkanaal en aan de tender-eisen die Amsterdam-Noord stelt. Metabolic voert separaat een haalbaarheidsonderzoek uit op het gebied van duurzaamheid: een totaaloplossing voor zowel Schoonschip als de naburig gelegen Broedplaats De Ceuvel.

Okt 2013

Okt 2013

Schoonschip wint de tender van Amsterdam-Noord! Maarten van Poelgeest, destijds wethouder Amsterdam:“Buiksloterham in Amsterdam Noord verandert in een gebied met veel aandacht voor duurzaamheid en eigen initiatief. Het zelfbouw initiatief van Schoonschip past daar helemaal bij. Over een paar jaar verrijst onder hun leiding een unieke Amsterdamse buurt met drijvende woningen, gebouwd met oog voor mens en milieu.” Programmamanager Joost Reus van InnovatieNetwerk. “Schoonschip is een initiatief dat al het mogelijke uit de kast haalt om kringlopen te sluiten, om zuinig te zijn met energie en om duurzame energie, warmte en voedsel te produceren. Schoonschip gaat daarbij verder dan elk ander project op het gebied van duurzaam bouwen en stadslandbouw dat ik ken.”

Mei 2016

Mei 2016

GridFriends, een Nederlands/Duits consortium met o.a. het Centrum voor Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam, het Fraunhofer Instituut en het Nederlandse bedrijf Spectral Utilities, krijgt een Europese subsidie toegekend voor een onderzoeksproject dat een nieuwe standaard in smartgrid technologie neerzet. GridFriends wil gelijktijdig in Schoonschip en in een CO2-neutraal wooncomplex in Keulen geavanceerde smartgrid platforms implementeren, waarmee lokale coöperaties hun zelfvoorziening kunnen maximaliseren. Slimme apparaten en andere up-to-date technologie ondersteunen bij het samen opwekken, opslaan en onderling uitwisselen van energie.

Juli 2016

Juli 2016

De aanvragen voor de omgevingsvergunning voor de bouw van de drijvende woningen en de gezamenlijke steiger zijn ingediend! De gemeente toetst of de ontwerpen voldoen aan het stedenbouwkundig plan en of alle eisen op het gebied van brandveiligheid en constructie worden gehaald.

December 2018

December 2018

De eerste arken worden binnengesleept! Vanaf maart 2019 wonen de eerste Schoonschippers er.

2020

2020

De laatste lichting arken arriveert januari 2020. We zijn compleet!

“Ik zie de belangstelling voor waterwoningen dan ook eerder groeien dan krimpen. Mooi voorbeeld: de duurzame waterwoningen van de drijvende woonwijk Schoonschip”

Volkskrant, 7 oktober 2016

De Bewoners

Schoonschip biedt een woonplek aan 46 huishoudens en iets meer dan 100 bewoners, van jong tot oud.

Het ontwikkelen, ontwerpen en realiseren van Schoonschip was een enorm lang en bewerkelijk traject, waarbij lang onzeker bleef of de wijk gerealiseerd kon worden en of de ambities die we voor ogen hadden haalbaar waren. Schoonschip is er trots op dat de groep bewoners zo enthousiast was en bleef, dat zelfs zonder garantie op een woning substantiële investeringen door alle bewoners werden gedaan, financieel en in tijd. Door het jarenlange ontwikkeltraject en de nauwe samenwerking zijn we een zeer hechte groep van betrokken bewoners geworden.

Kavel 21, vlnr: Theo, Ferrie, Paul en Thomas

(Foto: Manon van der Zwaal)

Thomas Sykora (filmmaker, fotograaf, duurzaam ondernemer):

Ik heb mijn moeder en haar vriend Paul er bij gevraagd en daarna ook mijn oom Theo. Deels vanuit financierbaarheid, maar ook vooruitdenkend: als ik kinderen zou krijgen, kan mijn familie ze soms opvangen. En andersom kan ik hen helpen als dingen lastig voor ze worden.

Kavel 17, vlnr: Timo, Yvonne, Markus en Emil

(Foto: Manon van der Zwaal)

Markus Schmid (campagneleider WISE):

Wij hebben gekozen voor strobouw. Je stopt dan letterlijk strobalen in de muren van je huis. Dat is naar ons weten nog niet eerder toegepast op een drijvende woning. Maar het wordt absoluut geen hobbitstee. Onze architect Hans Kuijpers werd geïnspireerd door de moderne Japanse architectuur.

Kavel 30, vlnr: Joshua, Matthijs, Miro, Milan en Nienke

(Foto: Manon van der Zwaal)

Matthijs Bourdrez (duurzaamheidsingenieur):

Ik verheug me waanzinnig op de mogelijkheden die wonen op Schoonschip zullen bieden. Ik beloof iedereen: duurzaam leven is een geweldige kick. Denk aan elektrisch rijden of douchen onder een recycle douche. En dan geen maandelijkse energierekening!

Kavel 22, vlnr: Marjolein, Thijmen, Lucas en Sjoerd

(Foto: Manon van der Zwaal)

Marjolein Smeele (architecte):

Als architect voel ik de noodzaak om een duurzaam voorbeeld te stellen. Als ik het al niet doe, wie dan wel?  Ook wil ik mijn kinderen duurzaam handelen als een vanzelfsprekendheid meegeven in hun opvoeding. Wij moeten er nog over nadenken, zij hopelijk niet.

Kavel 10, vlnr: Mijke, Linne, Froukje en Wouter

(Foto: Manon van der Zwaal)

Mijke de Kok (architecte):

Het is een droom voor ons om zelfvoorzienend te kunnen leven, en om ons eigen duurzame huis en leefomgeving te bouwen. Deze twee dromen komen samen in Schoonschip. Het is heel bijzonder om onderdeel te zijn van de groep enthousiaste bewoners die dit vormgeven.

Kavel 7, vlnr: Lieve Sue, Mike en Marius

(Foto: Manon van der Zwaal)

Lieve Sue de Blok (producer/regisseur) & Marius Gottlieb (creatief/kok/presentator):

We wilden allebei altijd al op een woonboot wonen en al helemaal op een duurzame. Omdat initiatiefnemer Marjan de zus van Lieve is, heeft ze het project vanaf het begin meegemaakt en het was altijd een droom om er aan mee te doen.

Kavel 24, vlnr: Siti, Bart, Boet, Marijke en Martijn

(Foto: Manon van der Zwaal)

Bart Mol (scrum master)

We hebben het hele ontwikkeltraject in goede harmonie afgelegd, met vele sessies bij kozijn-, deuren-, trappenleveranciers en diverse leuke eettentjes. Ook zakelijk hebben we elkaar inmiddels gevonden. Siti & Martijn hebben bijvoorbeeld de organisatie gedaan van het symposium ter ere van de lancering van ons eerste boek ‘Eet als een expert’.

Kavel 9, vlnr: Sascha, Olga, Zoja

(Foto: Manon van der Zwaal)

Olga Bednarz (kunstenaar)

Het ontwerp van ons huis was een lang proces. Na een aantal jaren en wel vijf verschillende ontwerpen, hebben we ons doel bereikt: een simpele maar functionele ruimte met enkele geweldige twists. Het was vaak moeilijk om te gaan voor milieuvriendelijke materialen en binnen ons budget te blijven, maar we hebben altijd manieren gevonden waarop dat gelukt is. Nu zijn we druk met het kiezen van de juiste materialen voor het binnenontwerp. En we zien enorm uit naar het moment waarop we ons huis met planten kunnen inrichten, binnen en buiten!

Kavel 8, vlnr: Corinne & Petr

(Foto: Manon van der Zwaal)

Corinne van Egeraat (documentaire filmmaker)

Het is altijd al Petr’s droom geweest om op het water te wonen. Hij is een waterdier. Hij beoefent verschillende watersporten en is op het water domweg gelukkig. Corinne vond zijn fantasie om op een woonboot te wonen, toen hij net in Amsterdam kwam wonen, nogal een toeristisch cliché. Woonboten zijn vaak niet echt praktisch, de plafonds zijn laag (Petr is 2m3), ze zijn duur, klein en niet energie efficiënt: kortom voor toeristen. Maar toen kwam in 2013 Schoonschip langs. We waren hierover beiden super enthousiast: we gaven ons op en werden geaccepteerd. We kunnen ons geluk niet op.

Kavel 11, vlnr: Peer, Hanneke, Manon, Dylan, Brian en Bo

(Foto: Manon van der Zwaal)

Peer de Rijk (directeur milieuorganisatie WISE)

 

‘Mijn beginjaren in Amsterdam heb ik in het pand “Het Einde van de Wereld” gewoond, op een van alles en iedereen verlaten eiland met aan alle kanten water. Ik houd van bijzondere plekken en van water om me heen. Toen ik iets las over Schoonschip zei ik tegen mezelf; ook al is de groep al lang bezig en is er geen plek meer, hier moet en zal ik gaan wonen.’

Kavel 13, vlnr: Harm Jan, Jan Peter, Nicole en Sander

(Foto: Manon van der Zwaal)

Harm Jan Kinkhorst (tv-maker) en Jan Peter Pellemans (tv-maker en trainer)

 

‘We hopen dat Schoonschip een vrolijk en ideeënrijk drijvend dorp wordt waarin we voor elkaar klaar staan.’

Rondleidingen

Schoonschip biedt rondleidingen aan. We zijn heel trots op ons project, hebben er jarenlang hard voor gewerkt, en delen graag onze kennis en ervaringen!

In de Media

De straten van Amsterdam

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. In deze [...]

Floating on the water

Een uitzending van de Deutsche Welle over Schoonschip, voor Eco India. Dutch architects have created a floating neighborhood named Schoonschip, [...]

Amsterdam Donutstad

Amsterdam wil een florerende, innovatieve en inclusieve stad zijn voor al haar bewoners, met respect voor planetaire grenzen. Gebruikmakend van [...]

Tight Ship

‘A group of like-minded residents turn an uninviting stretch of canal in Amsterdam into an energy-independent floating community.’ [...]

Besser geht immer

In deze Duitse reportage is Astrid Frohloff op zoek naar nieuwe manieren om aantrekkelijk en betaalbaar te wonen. Ze kwam ook langs bij [...]

Binnenstebuiten

Marjan en Michiel vertellen over Schoonschip en tonen hun woning in het tv-programma BinnensteBuiten.   Klik hier om het item te bekijken.  

In de straten van

De rubriek ‘In de straten van Amsterdam’ kwam buurten in de Johan van Hasseltkade. Om een kijkje te nemen bij de Schoonschippers [...]

Maandag 7 januari 2019 wijdde EenVandaag een item aan Schoonschip. Met interviews met de bewoners Marjan, Thomas en Yvonne en met architect Koen [...]

Wonen in je droom

Op de dag dat de eerste zeven woningen op hun plek aanmeerden, verscheen dit artikel in Het Parool. Bart van Zoelen interviewde vier bewoners van [...]

Knack

3 augustus 2017 Lees hier een artikel met Marjan de Blok op het Vlaamse medium Knack: ‘Leven op het water, een idee dat menig Nederlander [...]

Bedrock

5 mei 2017 Marjan de Blok, een van de initiatiefnemers, wordt door Bedrock geïnterviewd over Schoonschip. Volgens Marjan zijn er veel [...]

Metro

1 maart 2017 Lees hier een interview in Metro met Wouter Valkenier, de architect achter Amsterdamse horecasuccesformules als Hannekes Boom, De [...]

Nudge

November 2016 De community van Nudge bestaat uit meer dan 50.000 ‘Nudgers’ en realiseert  initiatieven van onderaf die zorgen voor een positieve [...]

Het Parool

  Oktober 2013 ‘Drijvende milieuwijk kan er komen’. Artikel uit het Parool, dat verscheen toen we groen licht kregen voor het Johan van [...]

Partners & Sponsors

Contact

Interesse? Neem contact op!

Not readable? Change text. captcha txt